Home » nieuws

September 2017

Paradepaadje is een kunst- en cultuurroute in de gemeente Littenseradiel die al een aantal jaren door Petra Dijkstra wordt georganiseerd. Dit jaar is het thema “Taal en Ambacht”.

Zelf sta ik in het Dorpshuis van Itens (Hearedyk 15A).

Naar mijn idee is een inzage in de cursus “Poëzie Schrijven” hier op zijn plek. Enkele jaren geleden heb ik dit lesmateriaal ontwikkeld voor thuisstudie-instituut Laudius.

Als illustratiemateriaal heb ik veel eigen materiaal (foto’s en kunstafbeeldingen) gebruikt.

 De cursus bestaat uit verschillende onderdelen, waaronder rijm en dichtvormen.

Deze twee onderdelen heb ik speciaal voor “Paradepaadje” inzichtelijk gemaakt met de “Mooie Mensen Galerij”.

De “Mooie Mensen Galerij” staat namelijk voor een verzameling gedichten samengesteld uit woorden van interviews die ik in het verleden heb afgenomen. Elk gedicht is geschreven in een andere dichtvorm.

De gedichten gaan over mensen die zich inzetten voor hun medemens of een andere waardevolle aanvulling op onze samenleving vormen.

 Eveneens in het Dorpshuis vindt op zondagmiddag 3 september van 14.00 tot 16.00 uur de presentatie van de dichtbundel “Vrijsaamheid” plaats, een initiatief van kunstenaar/organisator/dichter Henk Dillerop.

Dan lees ik samen met een aantal andere deelnemende dichters voor uit eigen werk.

 

***

 

Wel eens gehoord van Pakje Kunst?

Dat is een kunstproject, waarbij oude, mechanische sigarettenautomaten worden ingezet als cultureel erfgoed om lokale kunstenaars laagdrempelig onder de aandacht te brengen.

Voor € 4,00 trek je een pakje met daarin een uniek kunstwerk plus bijlage met informatie over de kunstenaar.

 Pakje Kunst is een initiatief van Ro-Nalt Schrauwen, beeldend kunstenaar uit Tilburg.

In Leeuwarden heeft  beeldend kunstenaar Reina Visser dit idee opgepakt.

Voor de automaat in Leeuwarden heb ik drie kleine kunstwerkjes gemaakt, bestaande uit een afbeelding van een schilderij en een gedicht.

 

Juni 2017

De derde uitgever heeft na acht maanden gereageerd op de eerste vijftig pagina's van het manuscript "Ool & Pieper" die ik had verstuurd.

Helaas is uw manuscript ongeschikt bevonden voor publicatie. Wel vonden we dat u het verhaal over uw ouders op een prettige en aangrijpende manier heeft verwoord. Uw schrijfstijl is zeer natuurlijk.

Het klinkt misschien raar, maar deze woorden -in combinatie met alle reacties die ik hierop via Facebook heb ontvangen- hebben mij nog meer gesterkt in mijn voornemen om dit boek tot een goed einde te brengen.  Ik ben ervan overtuigd dat ik de goede weg bewandel en ik ben nu aardig zeker over de manier hoe ik verder wil om dit schrijven wereldkundig te maken. Wordt vervolgd.

 

April 2017

De afgelopen week eindelijk weer gewerkt aan mijn boek "Ool & Pieper", d.w.z. de laatste dertig pagina's aan een kritische blik onderworpen en een gedeelte daarvan herschreven.

Helaas is het met de vier aangeschreven uitgeverijen niets geworden. Van de eerste kreeg ik een schrijven dat een biografie niet in het fonds past. Van de tweede kreeg ik te horen dat ze graag een ander verhaal van mij zien verschijnen omdat "ik beslist niet onverdienstelijk schrijf". Maar aan een biografie willen ze niet denken. De overige twee uitgevers hebben niets van zich laten horen.

Hiermee lijkt het idee bevestigd dat de reguliere uitgever niet op een levensverhaal zit te wachten. Jammer, want ik ben nog steeds van mening dat het verhaal over mijn ouders de moeite waard is om te worden gelezen. Dus ik trek mij nergens iets van aan en ga stug door. Vanaf nu kun je weer leesfragmenten in mijn blog verwachten.

 

Maart 2017

Nu ik aardig op schema lig met de voorbereidingen voor 2018 wordt het tijd de draad van mijn boek "Ool & Pieper" weer op te pakken.

Om er een beetje in te komen ben ik begonnen "verboden" woorden op te sporen. Woorden die je beter in een tekst kunt vermijden, zoals " terwijl, toen, dus, heel, namelijk, maar, toch, vaak, altijd, soms, meestal, uiteindelijk". Ik schrok er zelf van hoeveel keer ik "maar" en "toch" ten onrechte in mijn verhaal had opgenomen. Gelukkig ging het over een eerste ruwe versie.

 

Mooie Mensen Galerij, van krantenbericht naar gedicht

Een poster van 90 x 200 cm, speciaal gemaakt voor de Kunst- en cultuurroute Paradepaadje 2017 die in het teken van Taal en Ambacht staat.

Elk gedicht is inhoudelijk samengesteld uit een interview dat ik heb afgenomen, en is geschreven in telkens een andere dichtvorm.

De uitdaging zit ‘m in het feit dat ik in iedere regel een woord (op de poster rood gemaakt) uit de oorspronkelijke tekst heb gebruikt, waardoor het krantenartikel leidend was.

Alle gedichten gaan over mensen die zich inzetten voor hun medemens of die een andere waardevolle invulling aan onze samenleving geven.

De Mooie Mensen Galerij is het eerste project in een reeks waarbij ik oud werk hergebruik.

 

Februari 2017

 SWF-dichters yn It Pottebakkershûs fan Warkum

 Dichters uit Súdwest-Fryslân treden op zondagmiddag 5 maart 2017 op in It Pottebakkershûs, gevestigd aan de Merk 18 in Workum. Presentatrice Amieke de Rapper opent deze culturele middag om 14.45 uur. De voertaal van dit gebeuren is divers. It Hylpers, ut Snekers, Fries en Nederlands passeren de revue.

Bijzonder is het werk van Anske Smit. Hij draagt voor in it Hylpers. Dit dialect kent fraaie uitdrukkingen en klanken. Fryslân mag trots zijn op it Hylpers. Sonja Fijlstra  brengt ut Snekers ten gehore. Snekers heeft zeker verwantschap met ut Stavers. Verteller Ridzert Postma presenteert zonder blikken en blozen een amusant verhaal . Zijn gortdroge humor valt altijd goed. Ytsje Hettinga, Connie Harkema, Marten Visser, Wiebe Dooper en Dien L. de Boer zijn dichters met ervaring. Podiumangst is voor hen een onbekend begrip. Evita Bakker uit Workum speelt als het ware een thuiswedstrijd. In een kleine zaal komt haar werk uitstekend tot zijn recht. Jelle van der Meulen uit Koudum koppelt poëzie aan muziek door drie gedichten zingend te presenteren. Frans van Dijk vervult een muzikale bijdrage op gitaar. Buiten It Pottebakkershûs wordt het publiek ontvangen door een muzikaal duo.

Het is voor het eerst dat deze groep in deze samenstelling optreedt. Er staat geen specifiek thema centraal. Dichters lezen circa vijf minuten voor uit eigen gekozen werk. De aanwezigheid van uw prettig luisterend oor wordt op prijs gesteld. De toegang is gratis. En vol is vol.

 

***

 

"Ool & Pieper", de biografie over mijn ouders ligt op het moment even stil vanwege de voorbereidingen op Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018, waar ik momenteel veel nieuw beeldend werk voor maak.

Een tijdje heb ik nog geprobeerd om af en toe aan het manuscript te werken, maar ik merk dat dit ten koste van het resultaat gaat. Daarom heb ik besloten de draad weer op te pakken zodra het werk voor 2018 goed op de rails staat. Wellicht biedt mijn komende reis weer wat meer mogelijkheden op schrijfgebied.

 

Januari 2017

Van de week werd ik gebeld door de gemeente Zaanstad dat mijn dichtregels tot een van de 25 winnende teksten behoort die een jaarlang op wagens van de gemeente worden geplaatst en als zodanig door de regio zullen rijden.
Deze wedstrijd, RONDRIJDENDE POËZIE VOOR ZAANSTAD georganiseerd door Dirk Hakze, is uitgeschreven in het kader van de landelijke poëziedag die gewoontegetrouw op de laatste donderdag in januari plaatsvindt.
De officiële onthulling is dan ook op deze dag , waardoor de inhoud van het ultrakorte gedicht nog even geheim moet blijven....

 

***

 

Zondagmiddag 15 januari vindt aan de Westerkade in Leeuwarden het verhalenfestival "Krijg de Bibbers" plaats. Ter gelegenheid hiervan is  een dichtbundel verschenen: 'Ver Heen' , waaruit verschillende dichters, onder wie ik, tijdens het Defilé van Dichters zullen voorlezen. 

 

December 2016

De twee Stadssonnetten "Zomer in Praag" en "Zomer in Malmö" zijn opgenomen in de dichtbundel 'Ver Heen'. Dit naar een idee van dichter/kunstenaar Henk Dillerop. Een heerlijk doorbladerboekje met heel veel leuke illustraties en prachtig vormgegeven door Anja De Boer. Zoals de titel al doet vermoeden is het verbindende thema 'reizen'.

Wil je ook zo'n boekje hebben? Dan kun je dat o.a. bij mij bestellen voor € 10,00 exclusief verzendkosten.

 

Oktober 2016

De eerste vijftig pagina's van de biografie "Ool & Pieper" samen met de synopsis naar vier uitgevers gestuurd. Een antwoord laat vier tot zes maanden op zich wachten. Een spannende tijd dus.

Lees hier de synopsis:

Omgaan met een persoon die lijdt aan een narcistische persoonlijkheidsstoornis is niet gemakkelijk. Een narcist denkt namelijk dat hij voor zichzelf leeft en houdt geen rekening met het gevoel of de mening van anderen. Bovendien manipuleert hij personen met wie hij een relatie heeft om de hoeveelheid aandacht te krijgen die hij wil.

Partners van narcisten zijn vaak ongelukkig. Omgaan met een persoon die lijdt aan een narcistische persoonlijkheidsstoornis vraagt om fulltime energie en is emotioneel vaak zwaar. Het gevaar dreigt dan ook dat de persoon rondom de narcist eraan onderdoor gaat. Dat is wat mijn moeder uiteindelijk overkwam.

Maar dit is niet alles. Zij had zelf een gegeneraliseerde angststoornis ontwikkeld. Dit is een psychische aandoening waarbij een continu gevoel van angst en nervositeit op de voorgrond staat. Ze piekerde voortdurend over problemen die zouden kunnen optreden. De zorgen en angsten waren nauwelijks onder controle te houden en domineerden de gedachten. Ze gingen bovendien gepaard met allerlei lichamelijke klachten en symptomen. Om de onaangename gedachten en wensen af te weren, voerde ze dwanghandelingen uit. Wanneer de handeling niet kon worden uitgevoerd leidde dit tot nog meer angsten.

 

Mijn moeder overleed in 2012. Met haar dood brak voor mij een heel rare en ongewisse periode aan van ontdekken en doorgronden van het leven van mijn ouders en dat van mijzelf. Veel leek plotseling anders dan ik dacht dat ons leven in elkaar stak.

Naar mijn idee hadden mijn ouders niet volledig van het leven kunnen genieten, deels door elkaars aanwezigheid. Zij irriteerden elkaar en zaten elkaar vooral in de weg. Ik heb wel eens gedacht dat ze het slechtste in elkaar naar boven brachten. Bovendien spotten ze met het leven en mijn moeder wenste al zolang ik haar ken dat er een einde kwam aan haar aardse bestaan. Zij was niet gelukkig.

Ik ben enig kind en er was weinig contact met de buitenwereld. Ik wist niet anders dan dat mijn ouders het slachtoffer waren geworden van een onprettig leven, zoals ze mij ook altijd voorhielden, en dat het mijn taak was het een beetje leuker voor hen te maken. Later, toen ik al lang getrouwd was en zelf kinderen had, werd ik erop gewezen dat mijn ouders ziek waren. Een constatering, waaraan ik toen nog niet wilde. De genoemde ziekten zijn ook nooit officieel gediagnosticeerd, maar hebben er achteraf gezien wel alle schijn van.

 

Al een paar weken na mijn moeders dood, vatte ik het plan op om een boek over haar te schrijven. In eerste instantie als eerbetoon, hoewel er ook tal van vervelende dingen naar voren zouden komen, wilde het een eerlijk relaas worden. Uiteraard is mijn vader ook deel van haar verhaal gaan uitmaken en daarom heb ik met schrijven gewacht tot hij er niet meer was. Na een lange periode van gestage achteruitgang is hij in 2016 overleden. Ik heb derhalve bijna vier jaar met hem alleen te maken gehad. Hierdoor is het ook zijn verhaal geworden en ben ik bepaalde zaken in een ander perspectief gaan zien.

Terugkijkend op de gebeurtenissen van de afgelopen jaren werd ik benieuwd hoe het leven van mijn ouders zo heeft kunnen verlopen. Het sarcasme, de kwade zinspelingen, het klagen, het vluchten in het ziek zijn, de hang naar de dood, het wantrouwen, de schoonmaakdrift, de angst voor ongeluk en verderf. Het werd een tijd van reflectie. Maar hoe doe je dit als enig kind met een vader die niet met het verleden wil worden geconfronteerd? Gelukkig vond ik in een van de kasten in zijn huiskamer albums en dozen met foto’s en brieven, waarvan ik het bestaan al heel lang wist - op een regenachtige dag haalde mijn moeder deze vaak tevoorschijn - maar die ik nooit zo nauwgezet en gestructureerd had kunnen inzien om een indruk van hun leven vóór mijn geboorte te krijgen. Ik nam alles mee naar mijn eigen huis en legde daar een plakboek in chronologische volgorde aan. De tekst uit alle brieven, notities en kaarten tikte ik over. Deze documentatie, samen met mijn eigen herinneringen, hebben geleid tot het boek “Ool & Pieper”: de bijnamen die ik mijn ouders als kind gaf.

 

Mijn leven bestaat dus uit twee gedeeltes: die van voor en na mijn moeders overlijden. Dit verhaal, dat zich afspeelt in de Randstad, start dan ook met haar dood om daarna terug te gaan naar de tijd van de grootouders van mijn ouders tot aan mijn vaders overlijden; alles in chronologische volgorde met af en toe een verwijzing naar de toekomst.

Mijn ouders zijn mijn grote voorbeeld van hoe ik het zelf vooral niet wil.

 

Juni 2016
 
Ik heb een klein overzichtsboekje op ansichtkaartformaat van de serie "Stadssonnetten" laten maken.
 Het boekje is tegen de kostprijs van € 6,95, exclusief verzendkosten bij mij te bestellen.
https://www.facebook.com/connie.harkema.1/media_set?set=a.1063741547040791.1073741902.100002148662167&type=3&pnref=story
 
 
***
 
Voor wat betreft de kunst- en cultuurroute Paradepaadje heb ik een andere locatie toegewezen gekregen. Dit is: boerderij Sylsterdyk 1 in Bozum (locatie 30). Paradepaadje vindt plaatst van 25 t/m 28 augustus.

 

Mei 2016

 

Van 25 t/m 28 augustus ben ik uitgenodigd om als dichter mee te doen aan de kunstroute

Paradepaadje (http://www.paradepaadje.nl/)

Ik heb daar een mooi plaatsje toegewezen gekregen in de Hervormde Kerk van Wiuwert. (Wieuwerd). Een Rijksmonument uit de 13e eeuw, vooral bekend door de grafkelder met doodskisten met langs natuurlijke weg gemummificeerde lijken.

Ik sta daar met mijn boeken, kaarten en gedichtdoosjes en zal er op verzoek mijn gedichten voorlezen.

 

Januari 2016

 

Twee van mijn Schilderdichtsels ("Droppie" en "Winterlandschap") plus een van mijn Stadssonnetten ("Lente in Berlijn") zijn geplaatst in het prachtige dikke nummer 12 van Po-e-zine. https://poezinemag.wordpress.com/2015/12/31/po-e-zine-nummer-12/

 

December 2015

 

Momenteel ben ik druk doende met mijn serie "Stadssonnetten".

Dit is een serie interpretaties van de steden Venetië, Rome, Berlijn, Parijs, Frankfurt, Praag, Londen, Florence, NYC, Malmö, Trondheim en Amsterdam. 
Elke stad is gekoppeld aan een seizoen. Drie aan de lente, drie aan de zomer, drie aan de herfst en drie aan de winter, zodat hier later een kalender van kan worden gemaakt.

"Stadsonnetten" bestaat uit schilderijen, gedichten en kussens en is te bekijken en te lezen op https://www.facebook.com/connie.harkema.1/media_set?set=a.586133671468250.1073741848.100002148662167&type=3

 

Oktober 2015

 

Er staan twee nieuwe recensies onder "Boerenbedrog".

 

September 2015

 

Creatief ondernemerschap wordt steeds populairder. Ik laat me daarin dan ook graag bijpraten c.q. adviseren door middel van initiatieven afkomstig van Cultuur en Ondernemen, Succesvol Ondernemen als Creatief, en Boek Marketing Cursus. Een van de dingen waarop zij hameren is dat je je verdiept in het kennen van je doelgroep(en). Met dit in het achterhoofd heb ik een PDF-document gemaakt met mijn disciplines en ervaringen toegespitst op doelgroep.
Wil je weten hoe dat eruitziet, of ben je benieuwd of ik iets voor jou kan betekenen of weet je iemand anders die daarin geïnteresseerd kan zijn, laat mij dit dan weten via harkemaconnie@gmail.com

 

Juni 2015

 

Een geweldig goede recensie op het reisboek "Reisschilderingen" van Christine de Knijf uit Wichelen (B).

Dit moet worden gevierd met een leuke zomeractie.

Daarom is "Reisschilderingen" deze hele zomer te koop met 15% KORTING!

Ik zie je bestelling graag tegemoet via harkemaconnie@gmail.com

 

 

April 2015

 

De derde recensie op de verhalenbundel “(On)geloofwaardig" komt van Marianne Cramer uit Wageningen. Naast een positief verslag is het een pleidooi voor het korte verhaal geworden.

 ***

Een kort verslag van Ellie Schmitz over "(On)geloofwaardig vind je onder het kopje recensies. In een begeleidende mail schreef zij: een prachtig boekje. Ik heb zeer genoten van je verhalen, maar ook zeer zeker van de mooie tekeningen. Hartelijk dank dat ik deze ronde ook weer mee mocht doen en een mooie aanwinst in mijn kast kan zetten :-)

Ellie schreef deze recensie naar aanleiding van mijn oproep een gratis exemplaar te ontvangen met als tegenprestatie een kort verslagje.
 

Maart 2015

 

Mijn spannende liefdesroman 'Boerenbedrog' nu ook in grote letter-uitgave verkrijgbaar bij http://www.uitgeverijoorsprong.nl/nl/grote-letters/familie-en-liefdesromans/boerenbedrog-detail

***

De eerste recensie van "(On)geloofwaardig" is binnen, en wel van mijn Belgische fan Christine de Knijf. Lees haar commentaar op www.connieharkema.jouwweb.nl/recensies

"(On)geloofwaardig" is het tweede boek dat ik gratis weggaf met als tegenprestatie een korte recensie.

 ***

Oproep! Gratis boek met als tegenprestatie een korte recensie!

Vanwege ruimtegebrek zal ik de komende tijd gratis boeken weggeven met als tegenprestatie een korte recensie die ik zal plaatsen op deze site, in de sociale media en in mijn nieuwsbrief "Bijeen Geharkt". Uiteraard ben je vrij jouw mening zelf te verspreiden onder je eigen contacten. In de recensie graag je mening over het onderwerp, de schrijfstijl en illustraties indien aanwezig, plus een verwijzing naar deze website (www.connieharkema.jouwweb.nl). Wil je meedoen? Mail dan naar harkemaconnie@gmail.com.  Het tweede boek dat op de nominatie staat is: "(On)geloofwaardig".

***

Inmiddels hebben drie lezers een lovende recensie geschreven over "Harkefietjes", zie www.connieharkema.jouwweb.nl/recensies
Lijkt het jou dit ook een vermakelijk boek? Dan heb ik goed nieuws. Deze hele maand is "Harkefietjes" te koop met 15% KORTING!
Ik zie je bestelling graag tegemoet via (harkemaconnie@gmail.com)

 

Februari 2015

 

Voor de derde maal deze week een recensie ontvangen over "Harkefietjes", ditmaal van Frans Fifis. Zijn commentaar is te lezen onder het kopje "recensies" van deze site.

Extra leuk om te vermelden is dat Frans ook nog eens aanbood een potloodtekening van mij te maken. Geen gewoon portret, maar een voorstelling van hoe hij mij ziet. Hierdoor is het een tekening geworden, waarop ik wel dertig jaar jonger lijk. Volgens Frans, omdat hij in mij de sprankelende jeugdigheid ziet; altijd bezig te onderzoeken. Is dat niet aardig?

 ***

 

En ook de tweede bijdrage is van de week in mijn mailbox verschenen.

Deze is van Ellie Schmitz uit Waalre, die volgens eigen zeggen genoten heeft van "Harkefietjes. Haar volledige recensie is te lezen onder het kopje "recensies" van deze site. 

***

 

De eerste bijdrage op mijn oproep voor een gratis exemplaar van “Harkefietjes” met als tegenprestatie een recensie is binnen!

Deze is van Christine de Knijf uit Wichelen (B) die dit boek weer een bewijs van mijn talent noemt en schrijft dat ze weer een beetje meer fan is geworden.

Bedankt, Christine, en ook voor de ode aan mijn zoon Douwe. Lees haar recensie onder het kopje "recensies".

 ***

Sinds kort ben ik aangesloten bij de stichting Schrijvers School Samenleving (www.sss.nl). SSS bemiddelt en adviseert al ruim 40 jaar bij het organiseren van auteurslezingen, zowel voor volwassenen als voor kinderen.

SSS werkt vooral samen met schrijvers en dichters van wie boeken zijn gepubliceerd bij de grotere literaire uitgeverijen. De organisatie heeft contact met honderden organisaties, zoals bibliotheken, scholen, boekhandels, verenigingen, literaire cafés en theaters.

***

Oproep! Gratis boek met als tegenprestatie een korte recensie!

Vanwege ruimtegebrek zal ik de komende tijd gratis boeken weggeven met als tegenprestatie een korte recensie die ik zal plaatsen op deze site, in de sociale media en in mijn nieuwsbrief "Bijeen Geharkt". Uiteraard ben je vrij jouw mening zelf te verspreiden onder je eigen contacten. In de recensie graag je mening over het onderwerp, de schrijfstijl en illustraties indien aanwezig, plus een verwijzing naar deze website (www.connieharkema.jouwweb.nl). Wil je meedoen? Mail dan naar harkemaconnie@gmail.com.  Het eerste boek dat op de nominatie staat is: "Harkefietjes".

 

Januari 2015

 

Op zaterdag  24 januari om 20.00 uur lees ik gedichten voor in combinatie met een PowerPoint-presentatie van mijn beeldend werk, afgewisseld door muziek gespeeld door het Canja Esemble. Dit alles vindt plaats in de Raadzaal van Zorgcentrum Vivere, Westeinde 1, Moordrechten wordt georganiseerd door Moordrecht Klassiek.

 

November 2014

 

Op dinsdag 6 januari houd ik van 10.00 tot 12.00 uur in Bibliotheek Lekkerkerk een lezing over mijn twee grote passies: schilderen en schrijven. Deze lezing is bedoeld als onderbouwing bij de expositie van mijn werk die in januari en februari op deze locatie plaatsvindt. Hoewel het accent bij de expositie op de kleurrijke serie schilderijen over de Friese 11-steden met bijpassend kunstboekje ligt, gaat de lezing veel verder. Dan vertel ik namelijk aan de hand van een PowerPoint-presentatie over de ontwikkeling in mijn werk, op zowel schilder- als schrijfgebied. En ook hoe deze twee disciplines steeds dichter bij elkaar komen te liggen. Verder ga ik uitgebreid in op mijn spannende liefdesroman “Boerenbedrog”, die in 2014 is verschenen, en lees ik een aantal van mijn gedichten voor. Kortom: een gevarieerd programma.

***

Van 24 t/m 30 november zijn de kaarten en het boekje over de Friese 11-steden te koop bij Out of the Box, Nieuwestad 67 te Leeuwarden.

***

De set postkaarten en het boekje over de Friese 11-steden zijn zondag 2 november te koop op de Friese Streekmarkt in Hemelum.

***

Aankomende zondagmorgen (2 november) word ik telefonisch geïnterviewd door Ronald Hamaker van Viva Cultura, een cultureel programma van de lokale omroepen in de Krimpenerwaard. Live!

 

Oktober 2014

 

Moordrecht Klassiek heeft mij gevraagd om het concert op 24 januari, gespeeld door het Canja Ensemble, te komen verrijken met mijn woordkunst.

Het Canja trio (fagot, hobo en klarinet) speelt o.a. stukken van de componisten Rudolf Escher en Wolfgang Amadeus Mozart die zij ondermeer in de Grote Zaal van het Muziekgebouw aan het IJ in Amsterdam en het Festival Classique in Den Haag ten gehore brachten.

Momenteel wordt druk gewerkt aan een goed op elkaar afgestemde samenstelling van muziek en gesproken tekst.

***

De eerste stad over de streep! Hindeloopen wil boekjes en kaartensets van de Friese 11-steden aankopen voor winkelverkoop in het kantoor van Toeristen Informatie Hindeloopen.

***

Er is een mooi artikel over mij en mijn werk over de Friese 11-steden verschenen in de Balkster Courant: http://www.balkstercourant.nl/nieuws/26334/kunstboekje-connie-harkema-friese-elfsteden/